Lecturas comprensivas

Lectures cooperatives. Amb aquesta tècnica de treball cooperatiu i l’ajuda del Diccionari normatiu valencià en versió online, l’alumnat de 1r de l’ESO aprofundeix  en l’adquisició de nou vocabulari i millora la seua comprensió lectora.

Lecturas cooperativas. Con esta técnica de trabajo cooperativo y la ayuda del Diccionario normativo valenciano en versión online, el alumnado de 1°ESO profundiza en la adquisición de nuevo vocabulario y mejora su comprensión lectora.

#lecturescooperarives #valenciàdeleso

#trafalgarconlastic

Facebook
Twitter
LinkedIn