La Biblioteca de Barrio

Visita a la biblioteca del barri.
L’alumnat de cinqué hem acudit a la biblioteca del carrer Trafalgar per a realitzar una activitat creativa i literària alhora. Hem creat un llibre acordió. Amb una cartolina plegada i unes imatges de revistes que hem pegat, hem creat un llibre, intentant donar-li cohesió i sentit.
Aquesta activitat forma part dels projectes interdisciplinaris de llengua castellana i ens acosta a la realitat del barri i els serveis que aquest ofereix.

Visita a la biblioteca del barrio.
El alumnado de quinto hemos acudido a la biblioteca de la calle Trafalgar para realizar una actividad creativa y literaria a la vez. Hemos creado un libro acordeón. Con una cartulina plegada y unas imágenes de revistas que hemos pegado, hemos creado un libro, intentando darle cohesión y sentido.
Esta actividad forma parte de los proyectos interdisciplinares de lengua castellana y nos acerca a la realidad del barrio y los servicios que este ofrece.

Facebook
Twitter
LinkedIn