Aprendo a comer y a crecer

Los niños y niñas de 4 y 5 años hemos realizado el taller «Aprendo a comer y a crecer». Este taller les ha aportado los conocimientos básicos sobre los alimentos, motivándoles para modificar y corregir hábitos no saludables.

Els xiquets i xiquetes de 4 i 5 anys hem realitzat el taller «Aprenc a menjar i a créixer».
Aquest taller els ha aportat els coneixements basics sobre els aliments, motivant-los per a modificar i corregir hàbits no saludables.

Facebook
Twitter
LinkedIn